16 Jun 2009

opensource matters

Từ phone

vừa đi làm về thấy trên bàn có cái phong bì, với cái logo Sun Microsystem, biết ngay DVD đã về.
cái dvd đẹp quá đi, nếu ai muốn một dvd thế này thì chỉ cần đăng kí ở Sun free media program, sẽ nhận được trong vòng 45 ngày từ lúc đăng kí, với điều kiện ghi địa chỉ chính xác :-p


Add to PageflakesAdd to My AOLAdd to The Free DictionaryAdd to Google Reader or HomepageAdd to Webwag

2 comments:

An Nguyen -- SaigonLUG said...

ơ, em tưởng bọn nó chỉ cho CD thôi mà anh.

hungnv said...

uh,anh ghi nham :-p

Disqus