1 Jul 2009

Tạp

Hôm qua thức khuya, lang thang đây đó vào blog của Lê Ngọc Hiếu (mybb) thì đọc được cái này, thực sự không hiểu nổi người đã cất công viết được một bài viết dài như thế lại không kiếm được một tấm hình của Hải quân VN, lười quá đành đem hình...hải quân Trung Quốc vào thế. Vô tình hay hữu ý?

Cũng giờ đó ngày hôm qua thì một người bạn gửi cho cái link này, đọc thấy khá là vui, lol. Trích


Motivation for yet another Linux distro

The sole reason to install Linux is to free yourself from the idiots that infest inferior platforms. Unfortunately for the Linux user community, distributions like Ubuntu have made it too easy for your mom to get a working Linux box -- so they are all running in horror.

Installing a working Linux box used to require over 550 man hours, learning a Nordic language, sacrificing a goat, wading through hundreds of pages of (purposely) inscrutable help files, and in some cases programming a new driver in UNIVAC SLEUTH II assembly code using nothing but punch cards while walking miles through the snow barefoot on the wrong side of the tracks and uphill both ways. Today, Linux distros are so idiot-proof that you can put their install CDs into the floppy drive upside-down and the fucker will still work.

Old-school Linux users were desperate to find a new way to feel superior. Some migrated to versions of BSD, others gave into baroque feats of self-torture like multi-booting 4 different operating systems from one USB drive. But it didn't have the same appeal as abusing other operating systems for their lack of 1337n355.
.....

Chủ blog chỉ cảm thấy vui, không bình luận :-p
Sông chung với gentoo vài ngày, và có thể đưa ra một lời khuyên chân thành cho những bạn có máy yếu:"beware of gnome"
Luôn nhớ thứ phải cài đặt trước tiên:eix, emerge --search không là gì với eix cả :D
Nếu đã dùng gentoo, thì chịu khó đọc Linux kernel Architecture, thay đổi chút cũng thú vị.
Bạn đang học C, tự nhiên yêu thơ dễ sợ.lol

Disqus