7 Dec 2009

7-12-09

Tâm trạng đang không tốt, thật sự không tốt, chen lẫn chút nóng giận.
Đôi lúc những gì chúng ta đặt mục tiêu lâu dài không phải sẽ lâu dài, ví như tình bạn chỉ vỏn vẹn...hơn 10 năm cũng chả là cái gì :-)). Thói đời khốn nạn, khốn nạn từng giây từng phút, không thể nào ngờ được.
Cám ơn những cái nhỏ nhặt tưởng chừng nhưng vô nghĩa, nhưng nó mang lại một cái gì đó vô cùng lớn lao như tìm ra được chân lí sống sau một hồi cãi vã, lol. Chỉ là một con người. Đôi khi sống và vui đùa với những cái ảo còn hơn đối diện với những cái thực mà khó lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi khi tin vào cái ảo và rồi cái ảo đó thay đổi, mất mát không làm con ngươi ta chết đi được.

10 năm để rồi ra thế này đây, tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Cuộc sống đang tồi đi từng ngày trông thấy, nhãm nhí, vô vị, thối nát, ảm đạm.

Vẫn kìm nén được tâm trang không chửi thề ở nơi không nên chửi thể, sao mình giả dối quá. Sống giả thế này bao lâu rồi?
Đồ đồi bại.

No comments:

Disqus