29 Mar 2010

Bị tấn công

Kiểm tra /var/log/messages thì phát hiện ra cái này http://pastebin.com/Wz8LE7tW
Cái hơi hay ho ở đây là log trên của laptop. Không biết bạn nào rảnh đi brute force ssh laptop của mình ;))

4 comments:

z! said...

$ ip2c 112.78.196.246
112.78.196.246 => Japan

Hung Nguyen said...

chắc là một cái compromised server :)

canhnm said...

Móa hì hục phi vào tìm cái webadm =)) tìm đúng máy cái thằng éo biết code là gì =)) há há há =))

Anonymous said...

bạn biết dictionary attack không, đíu biết giề :-"

Disqus