11 May 2010

lumpLâu lắm rồi không cafe về đêm (khoảng giữa 9h đêm cho đến khuya), cũng rất hiếm khi ra ngoài quá 11h, đi chả để làm gì, mà về cũng chả để làm gì, ngoan lạ.

No comments:

Disqus